پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (554)

2-5-2-2- تخصیص منابع272-5-3- الگوریتم تسطیح منابع محدود272-5-4- روش برگس برای تسطیح منابع282-6- سابقه مطالعات صورت گرفته در زمینه کاربرد الگوریتم ژنتیک در موازنه زمان – هزینه و تسطیح و تخصیص منابع302-6-1- موازنه زمان – هزینه302-6-2- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3398)

پيشگفتار ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي گذارد. در همين ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3397)

پيشگفتار ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي گذارد. در همين ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3396)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد دانشکده دامپزشکي پايان نامه جهت دريافت درجه دکتراي حرفهاي دامپزشکي عنوان: بررسي روش بيحسي ناحيهاي داخل استخواني درسگ استاد راهنما: دکتر مصطفي نوربخش استادان مشاور: دکتر مهرداد يادگاري دکتر پيمان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3395)

دانشكده دندانپزشکي مرکز تحقيقات دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکي عنوان: مقايسه مفهوم حرفه اي گري در دندانپزشكي از نظر دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3394)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه کارشناسي ارشد باغباني- گرايش فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي ، ادويه اي و عطري عنوان : بررسي اثر غلظت هاي مختلف متانول بر شاخص هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3392)

عوامل رفتاري موثر بر تصميم گيري و عملکرد سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران فهرست صفحه فصل اول: کليات پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 8 1-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 8 1-2.بيان مساله …………………………………………………………………………………………………….. 9 1-3.اهميت پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 10 1-4.اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3391)

عوامل رفتاري موثر بر تصميم گيري و عملکرد سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران فهرست صفحه فصل اول: کليات پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 8 1-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 8 1-2.بيان مساله …………………………………………………………………………………………………….. 9 1-3.اهميت پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 10 1-4.اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago